Empirix

Tittel: «Oslo Comics Expo – En tegnet festivalrapport»
Antall sider: 7
Publisert på Empirix.no.

Utdrag fra «Oslo Comics Expo – En tegnet festivalrapport». (side 3 av 7).