Blokk Forlag

Tittel: «Den første jobben»
Antall sider: 11
Publisert i antologien «Byrjing», Blokk forlag.

Utdrag fra «Den første jobben». (side 4 av 11).