Erlik Oslo

Utdrag fra tegneserier for =Oslo i 2022.
Antall sider i hvert nummer: 3

Utdrag fra «Fremtidens transport», (side 2 av 3).

Utdrag fra «Restaurantkultur i Norge», (side 2 av 3).