Erlik Oslo

Utdrag fra tegneserier for =Oslo i 2021.
Antall sider: 3 (i hvert nummer)

Utdrag fra «Drømmen om den norske hytta». (side 2 av 3).

Utdrag fra «Sosiale medier». (side 2 av 3).

Utdrag fra «En rolig dag på badeplassen». (side 2 av 3).

Utdrag fra «Fiendtlig arkitektur». (side 2 av 3).

Utdrag fra «Noen timer i dine sko». (side 2 av 3).