Erlik Oslo (julebok)

Tittel «Det aller første kollektivet».
Antall sider: 11
Publisert i Erlik Oslos julebok 2021.

Utdrag fra «Det aller første kollektivet», (side 6 av 11).