Pauseromsplakater

Pauseromsplakater er et kunstprosjekt som er dedikert til pauserom for sykepleiere rundt om i hele landet – som en takk for det viktige arbeidet de gjør under corona-krisen. Kunstprosjektet er støttet av Fritt Ord.

Les mer om prosjektet her