Erlik Oslo julebok 2020

Tittel: Avisruta
Antall sider: 11
Publisert i Erlik Oslos julebok 2020.

Utdrag fra «Avisruta». (side 6 av 11).