Forresten Antologi #33

Tittel: «Mine første husdyr»
Antall sider: 3

Utdrag fra «Mine første husdyr». (side 2 av 3).

Tittel «Dating»
Antall sider: 3

Utdrag fra «Dating». (side 2 av 3).

To ulike historier publisert i Forresten #33.