Narves1biblioteket

Tittel: «Boligmarkedet»
Antall sider: 4
Publisert i Narves1bibliotekets antologiserie «Mennesker med håp for fremtiden». Også senere reutgitt i Torggata blad.

Utdrag fra «Boligmarkedet». (side 3 av 4).