Forresten Antologi #32

Tittel: «Interrail».
Antall sider: 11
Publisert i «Forresten Antologi #32».

Utdrag fra «Interrail». (side 4 av 11).