Armadillo

Illustrasjon til fanzinen Armadillo

Også til salgs som grafisk trykk.