Forresten Antologi #30

Tittel: «2216 X33»
Antall sider: 14
Publisert i «Forresten antologi» #30.

Utdrag fra «2216 X33». (side 3 av 14).