illustrasjon for magasinet Kunsthåndverk.
http://www.tidsskriftet-kunsthandverk.no/